top of page

Daňová kancelář s.r.o. je stabilní a silnou společností působící v oblasti daňového, účetního a personálního poradenství. Jako taková je připravena Vám nabídnout profesionální služby "šité na míru" Vašim individuálním potřebám.

Účetnictví

V našich očích slouží účetnictví především k tomu, aby v rámci předpisy daných metod co nejvíce sloužilo uživateli informace, které shromažďuje. Jednosměrnost toku informací od managementu směrem k účetnictví by měla být nahrazena jejich vzájemnou interakcí, kdy management v procesu rozhodování bude mít možnost čerpat relevantní ekonomicko-finanční informace přímo z účetnictví a bude tak maximalizován užitek z režijní činnosti, kterou účetnictví bezesporu je.

Systematické, kontinuální a analytické účetnictví tak vytváří předpoklad pro užití informací čerpaných z námi vedeného účetnictví v běžné praxi.

Naše služby v oblasti účetnictví:

AdobeStock_71382415.jpeg
 • externí vedení účetnictví, daňové evidence

 • účetnictví on-line – zpracování prvotních dokladů přímo klientem (přijaté, vydané faktury,příkazy k úhradě, banka, …)  a následná kontrola a případné zaúčtování složitějších účetních případů v naší společnosti

 • zpracování účetní závěrky (řádná, mimořádná,…)

 • zpracování podkladů pro daňová přiznání

 • zavedení účetnictví

 • metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta

 • kontrola zpracování účetnictví

 • zpracování vnitropodnikových směrnic a norem

Účetnictví on-line

 • Účetnictví patří k činnostem, které lze nejjednodušeji zabezpečit pomocí outsourcingu. Efektivnost on-line účetnictví spočívá v tom, že firma nepotřebuje dlouhodobě interní účetní tým v místě podnikání. Ale současně všechny informace a vložená data jsou kdykoliv k dispozici. To vytváří prostor ke změně ve vaší firmě – tým, který generoval jenom náklady, můžete přeměnit na tým přinášející zisky (další obchodníci, pracovníci podpory obchodu, pracovníci do realizace/výroby..…atd.).

 • Velmi často se outsourcing účetnictví ukazuje jako lepší řešení než interní účetní tým – outsourcing přináší mnohem vyšší kvalitu a žádné zastaralé přístupy.

 • Každý klient je obsluhován týmem účetních profesionálů se zkušenostmi, které není možné běžně získat v malých firmách. Tým poskytuje prostřednictvím telefonu nebo e-mailu rychlý a důsledný servis. Ale především vaše účetnictví a veškeré doklady jsou k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu na rozdíl od běžných externích účetních služeb, kde máte informace k dispozici v pracovní době, tj. od 9 do 17 hod. a 5 dní v týdnu.

Zpracování účetní závěrky

Zpracování účetní závěrky je u klientů, kterým vedeme účetnictví samozřejmostí.

Kromě toho však můžeme poskytnou metodickou podporu při zpracování účetní závěrky i tam, kde si účetní jednotka vede účetnictví sama, nebo jí ho dodavatelsky vede jiný pověřený subjekt. Dále můžeme poskytnout také poradenství a součinnost při provádění inventarizace, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné dokončení účetní závěrky.

Zpracování podkladů pro daňová přiznání

Při zpracování účetnictví standardně vyhotovujeme příslušné účetní výstupy pro sestavení daňových přiznání především k daním z příjmů a daním z přidané hodnoty, která čerpají povinně údaje z účetnictví.

Zavedení účetnictví

Každý úspěšně se rozvíjející podnikatelský záměr vede podle naší zkušenosti k tomu, že v určitém okamžiku přestává být pro firmu efektivní zajišťovat vedení svého účetnictví prostřednictvím specializované účetní a daňové kanceláře.

V takovém případě vyvstává potřeba zavést systém zpracování účetnictví přímo v klientské firmě a to tak, aby v co nejkratší době pokrýval její potřeby a nároky na úroveň vedení účetnictví vlastními zaměstnanci a za použití vlastních technických prostředků.

Pro úspěšné zvládnutí relativně složitého procesu zavedení zpracování účetnictví vlastními silami doporučujeme využít služeb odborného konzultanta v následujících oblastech:

 • Procesní analýza

 • Návrh organizační struktury pracovišť podílejících se na zpracování účetní evidence a návrh jejich jednotlivých funkcí (oběh účetních dokladů)

 • Podpora při výběru účetního personálu, který bude pověřen zajišťováním účetnictví

 • Úvodní zaškolení účetního personálu

 • Podpora při výběru účetního systému

 • Kontinuální doškolování účetního personálu

 • Následná metodická a poradenská podpora zaměstnanců klientské společnosti

Poznámka: Pro možnost dosažení optimálního výsledku při zavádění účetnictví je důležité, aby měl poradce možnost následně působit na způsob vedení klientova účetnictví například formou konzultací

Metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta

Při využití tohoto nástroje působíme přímo u klienta, v místě jeho zpracování účetnictví. Zde s účetní klienta konzultujeme jednotlivé složitější konstrukce souvztažností pro vlastní zaúčtování, jednotlivé způsoby účtování a nastavení jednotlivých číselníků a parametrů ve vazbě na aktuálně platné právní předpisy vztahující se na specifika předmětu činnosti klienta.

Dalším prvkem tohoto nástroje je tvorba či případně úpravy vnitropodnikových norem a směrnic v příčinné vazbě na zpracování účetnictví a potřeby účetní jednotky klienta. Mezi nejdůležitější vnitropodnikové normy a směrnice patří:

 • Statut účetní jednotky

 • Systém zpracování účetnictví

 • Oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů

 • Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán

 • Zásoby a jejich evidence

 • Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

 • Zásady pro tvorbu dohadných položek

 • Evidence valutových a devizových operací

 • Plán inventarizací

 • Harmonogram účetní závěrky

 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

 • Pracovní cesty, cestovní náhrady, stravování zaměstnanců

Kontrola zpracování účetnictví u klienta

V tomto případě provádíme kontrolu vybraných účetních případů a to od prvotních dokladů přes vlastní zaúčtování až po příslušné požadované výstupy z účetnictví. V případě vzniklých nedostatků navrhneme optimální způsob řešení včetně případného postupu pro následující období.

Proč si vybrat právě nás?

Kvalita, spolehlivost, flexibilita, profesionalita

Odbornost, zkušenosti více než 17 let

Diskrétnost, individuální přístupnost

Snížení rizika, získání času pro podnikání
a mnohem více

Napište nám

Motto: Jsme zde pro Vaši jistotu

DAŇOVÁ KANCELÁŘ CZ s.r.o. 
Veverkova 1343/1, 
500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 602 464 179

E-mail: info@1-danova.cz

Vaše údaje byly v pořádku odeslány!

bottom of page